Privacy

UW PRIVACY


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw coach/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de gemeente of uw werkgever gevraagd worden.

  • uw naam, adres en woonplaats

  • uw geboortedatum

  • de datum van het consult

  • de duur van het consult

  • de kosten van het consult